På sex timmar hinner man köra många tvättmaskiner

Anna Rohlin Larsson

Sveriges kvinnor lägger i snitt knappt 27 timmar per vecka på så kallat obetalt arbete. Det rör sig om matlagning, inköp av varor, omsorg om barn etc. Männen lägger ner 21 timmar och en kvart. Det är nästan sex timmar mindre än kvinnorna. På sex timmar hinner man tvätta många maskiner, fem för att vara exakt om man kör fintvätt på min maskin därhemma. På sex timmar hinner man också läsa en hel drös mejl, sitta i möten och göra annat som hör till en vanlig arbetsdag för Juseks medlemmar.

Jag tror att den ojämna fördelningen av det obetalda arbetet är ett grundläggande problem när vi frågar oss hur det kommer sig att 86 procent av alla verkställande direktörer inom privat sektor är män, eller att Sveriges kvinnor i snitt tjänar 14,3 procent mindre än männen.

Det här är vi många om att anse. Jämställdhetsminister Nyamki Sabuni trummade till exempel stort för att RUT-avdraget kan förbättra kvinnors karriärmöjligheter i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars i år. Möjligen kan RUT vara till hjälp för en del. Men eftersom männen inte ökat sin andel obetalt arbete med mer än någon minut per år sedan SCB:s senaste mätning år 2000/2011 (RUT infördes 2007), så tror jag att vi kan vara säkra på att det inte är hela lösningen.

Som vanligt när det kommer till frågor om jämställdhet tror jag att den viktigaste förklaringen ligger i normer, synliga som osynliga. Och att våra förväntningar på manligt och kvinnligt påverkar såväl fördelningen av det obetalda arbetet som arbetslivets förutsättningar, för både kvinnor och män.

Nu på måndag, den 4 juni får Jusek besök av Maria Abrahamsson (M) och Ylva Johansson (S). De ska prata om hur arbetsmarknaden kan bli mer jämställd, varför det så svårt med karriär på lika villkor och hur det kommer sig att det så långsamt.

Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig via länken.