Hur gamla är dina föräldrar?

Anna Rohlin Larsson

I morse fick vi besök av Ylva Johansson (S) och Maria Abrahamsson (M) här på Jusek. Temat var Karriär på lika villkor, varför är det så svårt? Jämställdheten på arbetsmarknaden, eller kanske snarare bristen på jämställdhet debatterades under en intressant timme.

Mycket spännande berördes, men det som fastnade mest hos mig var diskussionen om hur förutsättningarna på arbetsmarknade riskerar att förändras i takt med att allt fler i befolkningen lever längre och kräver större resurser för vård och omsorg. Om samhället inte hänger med – och det finns det nog flera indikatorer på att vi kommer ha svårt med – kommer många av oss som nu lägger tid och kraft på omsorg om barn, i framtiden ha bytt till omsorg om föräldrar. Gissningsvis kommer många av oss vara kvinnor.

Familjeliv, och de normer och förväntningar som är kopplade till detta för såväl arbetstagare som arbetsgivare, har sedan länge identifierats som en faktor som stannar upp karriären och gör att företrädesvis kvinnors löneutveckling sackar efter. Att missgynna någon på grund av föräldraskap är förbjudet enligt lag, men icke desto mindre ser vi dagligen bevis på att så sker, mer eller mindre medvetet. Förhoppningsvis har vi kommit långt ifrån att ställa den där tabufrågan ”tänker du skaffa barn” till unga kvinnor (även om jag tror att det är en fråga varje arbetsgivare ändå funderar över inför en nyrekrytering). Är 2000-talets nya tabufråga, som någon funderade över under seminariet: ”Hur gamla är dina föräldrar”?