Även pensionen är en jämställdhetsfråga

Louise Adelborg

I dag får manliga pensionärer 25 procent av sin pension från tjänstepensionen. Kvinnor får 16 procent. Skillnaden har ökat mellan könen de senaste tio åren. Det oroar sig. Siffrorna kommer från PTKs senaste rapport, men jag vet också från kontakten med våra medlemmar att få känner till att om arbetsgivaren inte har kollektivavtal eller på annat sätt betalar in tjänstepension, så går man miste om stora belopp i framtida pension.

Det handlar om pengar, men det handlar också om jämställdhet. PTKs rapport visar att de som jobbar deltid, och det är i de flesta fall kvinnor, får både mindre lön och därmed lägre allmän pension. Det påverkar också tjänstepensionen.

Trots att vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet så tar ofta kvinnor ett större ansvar för barn och hem. De tjänar oftare mindre än männen och då förlorar familjen inte lika mycket om kvinnan jobbar deltid. Även om utvecklingen går mot att allt fler kvinnor jobbar heltid är det fortfarande en tredjedel som har deltidstjänster. Det får stor betydelse för deras kommande pension.

Men även för de som väljer att jobba deltid finns det saker man kan göra för att minska skillnaderna i pension. Till exempel kan den som arbetar heltid föra över en del av sin pensionsrätt för premiepensionen till den som jobbar deltid. Det är något som är ganska enkelt att göra men som tyvärr få gör idag.

Inte bara deltidarna ska se upp. Även de som är på väg mot ett nytt jobb behöver se över sitt anställningsavtal.I det här läget är det lätt att glömma bort tjänstepensionen, men det är som att glömma bort att man faktiskt ska ha ett par tusenlappar extra i lön.

Jag uppmanar dig som medlem, att alltid kontakta vår medlemsjour för råd innan du skriver på ett nytt anställningsavtal, på samma sätt som när du står inför andra stora förändringar i arbetslivet. Juseks ombudsmännen vet vilka bitar som behöver beaktas och hjälper dig att planera för en karriär som blir hållbar nu och för framtiden.


Louise Adelborg
VD Jusek