Vems är ansvaret? – om hala tvålar och invandrarakademiker

Josefin Claesson

Måndagen i Almedalen innebar strålande sol, äntligen lite sommarkänsla och Miljöpartiets dag. Jusek sparkar igång sin närvaro bland annat med ett fullsatt seminarium om varför arbetsgivarna ratar invandrade akademiker och vem som är ansvarig för att det är så. Jusek presenterade sitt mångfaldsarbete i en film, där bland annat Juseks mentorprogram för invandrarakademiker lyftes fram.

Jack Jarshild, tidigare chef på Arbetsförmedlingen och mannen bakom arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen delade med sig av 30 års erfarenheter. Han lyfte bland annat fram vikten av individuella och lokalt anpassade insatser samt goda kontakter mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna.

Därefter blev det debatt mellan arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) , Maria Ferm (MP)  och Juseks ordförande Sofia Larsen. Moderatorn Anna Dyhre  pressade på för att få svar på om regeringen var beredd att öronmärka pengar i höstens budget till insatser för invandrarakademiker. Engströms menade att det inte är en ekonomisk fråga, Arbetsförmedlingen har pengar. Istället är det skapandet av mötesplatser som ger jobb, Nationell matchnig  var ett exempel som ministern lyfte fram. Maria Ferm pekade på bristerna på systemnivå och stämde in i Statskontorets kritik av Etableringsreformen och sa att den varit misslyckad. Istället ville hon bland annat se mer av aktiva åtgärder , skärpt diskrimineringslagstiftning och öppnare anställningsförfaranden.

Sofia Larsen Jusek, betonande hur avgörande det är att individen får tillgång till kvalitativ information om tillgängliga insatser och arbetsmarknadsläge för att själva välja väg på arbetsmarknaden. Dessutom lyftes Jusekmodellen fram, det vill säga ett heltäckande nationellt system för validering av akademiska kunskaper, bättre tillgång till kompletterande utbildningar, yrkesinriktad och intensiv svenskundervisning, bättre tillgång till professionella nätverk och snabbare bedömning av utländska examina. Larsen underströk att kostnaderna för satsningar på invandrade akademiker är låga och snabbt betalar tillbaka sig, något som Jusek visat i tidigare undersökningar.

Det rådde en stor enighet kring vad som behöver göras. Men ansvarsfrågan är som en hal tvål som slinter ur greppet. Nu återstår att se om enigheten och insikten om vad som behöver göras verkligen leder till handling på politisk nivå. Jusek kommer även fortsättningsvis att bevaka frågan.

Se seminariet i efterhand här.