Det finns ingen utbildningsbubbla som snart spricker

Camilla Björkman

Det finns luft i utbildningsbubblan. Den är på väg att pumpas upp och snart spricker den. Det påstår PJ Anders Linder, politisk chefsredaktör SvD. Den påstådda bubblan diskuterades på Yrkeshögskolans seminarium ”Utbildning – till vilket pris som helst?” i Almedalen idag.

Juseks VD Louise Adelborg deltog i diskussionerna och slog hål på myten om att högskoleutbildade inte får användning av sin utbildning och kvalificerade jobb efter examen. Så ser det i alla fall inte ut för Juseks utbildningsgrupper i stort. Ofta lönar sig istället utbildning. Samhället blir mer komplext.

Vi ska vara ett land som konkurrerar med kunskap och innovationer. Då är utbildning av hög kvalitet rätt väg. För en del kan det innebära tvååriga yrkeshögskoleutbildningar och för andra högskoleutbildning. Slutsatsen av seminariet blev inte att utbildningsbubblan är på väg att spricka. Budskapet blev istället att det behövs en bredd i utbildningsutbudet, koppling till arbetslivet under studietiden och information om utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden.