Tummen upp för jämförelser inom högskolan

Camilla Björkman

Snart drar höstterminen igång på landets högskolor och universitet. Utbildningsutbudet är verkligen en djungel. I konkurrensen om studenterna försöker lärosätena vara unika genom att skapat nischade utbildningar med fräsiga namn. Bara inom Juseks utbildningsområden erbjuds drygt 700 utbildningar på våra högskolor och universitet (!).

Vad utbildningarna leder till för typ av arbete kan vara svårt att få grepp när blivande studenter bläddrar i reklamkatalogerna. Än mindre vad det är för kvalitet på utbildningen. Det är därför mycket positivt att Högskoleverket nu erbjuder en webbsida där blivande studenter kan jämföra kvaliteten på intressanta utbildningar. Självklart är det också viktigt att reflektera kring VAD i utbildningen som utvärderats. Med dagens system är det framförallt kvaliteten på studenternas examensarbeten som utvärderas. Vad studenterna själv tycker om sin utbildning eller hur anordnaren jobbar med arbetslivskontakter är inte i fokus. Men det är ett ämne som vi skrivit om tidigare här på bloggen. Nu säger jag istället bara ”Tummen upp!”.