Det är ett omodernt system som låser in människor i sina anställningar

Louise Adelborg

Generaldirektörer hamnar titt som tätt i medias strålkastarljus. I somras var det Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet som fick löpa gatlopp för myndighetens representation.

Och hennes chef, näringsminister Annie Lööf, tog sin hand ifrån henne och hon hamnade på ”elefantkyrkogården”, med ytterligare medial uppmärksamhet, som följd. De generaldirektörer som tvingats sluta sitt uppdrag får lön under resten av sitt förordnande och följden blir ofta stor medial uppmärksamhet kring generösa villkor.

Eftersom generaldirektörer är anställda, till en början, med sex års förordnande, kan de inte sägas upp. De kan inte heller säga upp sig själva. Det är ett omodernt system som låser in människor i sina anställningar.

Från Juseks sida driver vi att chefer ska ha bra lön och anställningsvillkor och liksom andra anställda, en möjlighet till omställning om de tvingas lämna sina arbeten. För att kunna attrahera de allra bästa personerna till att bli chefer måste anställningsvillkoren vara moderna och konkurrenskraftiga vilket de inte är idag för de högsta cheferna i staten.

Dagens modell innebär att de generaldirektörer som inte kan fortsätta sitt uppdrag exempelvis får ett utredningsuppdrag inom regeringskansliet. För att kunna gå vidare i sin karriär väntar man på att förordnandet ska löpa ut. Ibland flera år. För den som är i slutet av ett förordnande är situationen kanske ännu mer problematisk. Anställningen tar slut utan att någon som helst form av omställningsinsats eller trygghet. Det behövs ett kvalificerat omställningsarbete även för denna grupp höga chefer.

Myndigheterna går igenom olika faser som kräver olika typer av ledarskap. Det kan behövas olika personer för att bygga upp en verksamhet, förvalta den eller att arbeta med genomgripande förändringsarbete. Men då måste villkoren vara anpassade för detta så att den enskilda vill ta på sig ett chefsjobb. Det är nu dags att se sig om, studera och lära av hur andra delar av arbetsmarknaden fungerar.

Louise Adelborg
Vd Jusek