Summa summarum: det ser bra ut för Juseks medlemmar

Anna Rohlin Larsson

Idag släpper vi den andra rapporten för året över hur arbetslösheten ser ut bland våra medlemmar. Glädjande nog är siffrorna från andra kvartalet rekordlåga, endast en procent av de Jusekmedlemmar som också är anslutna till Akademikernas Erkända arbetslöshetskassa, AEA, hade ersättning från a-kassan i juni månad. Arbetslösheten var lägst bland juristerna, 0,7 procent och högst bland ekonomerna och personalvetarna, 1,3 procent. Samma månad motsvarade arbetslösheten 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraft i hela riket, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Det ger lite perspektiv.

Trygghetsrådet, TRR har också goda nyheter. Av de tjänstemän som TRR stöttat under de första sex månaderna 2012 har 88 procent fått en ny anställning. Det motsvarar en ökning om en procentenhet. TRR rapporterar också att det är allt fler som får fast anställning och som får högre lön på den nya arbetsplatsen.

Addera slutligen också siffrorna från mitt förra blogginlägg, om arbetsmarknaden för nyexaminerade inom Juseks utbildningsgrupper. Då blir bilden av arbetsmarknadsläget för Juseks medlemmar tydlig: det går bra nu.