Juristutbildningarna – bock i kanten för några men guldstjärna till andra

Camilla Björkman

Utbildningarna inom juridik håller generellt hög kvalitet men det finns kvalitetsbrister på flera lärosäten. Det var Högskolverkets budskap när resultaten från utvärderingarna offentliggjordes igår. Utbildningar där brister uppmärksammats är bland annat på juristutbildningen i Stockholm och affärsjuristprogrammet i Jönköping. Flera utbildningar fick också högsta betyg och har nu all anledning att fira.

Det här är den senaste i raden av utvärderingar inom Juseks områden där utbildningar får omdömet bristande kvalitet. Om bristerna inte rättas till riskerar lärosätena att bli av med examenstillståndet. Det gäller också för utbildningar inom till exempel statsvetenskap och ekonomi.

Det sätt Högskoleverket idag utvärderar utbildningarna på är ifrågasatt och sägs ofta mäta kvaliteten på några examensarbeten snarare än utbildningen i stort. Visst, det finns säkert bättre sätt att mäta kvalitet men resultaten måste tas på allvar.

Det är lärosätenas ansvar att de utbildningar de erbjuder håller måttet. Det är också deras anvar att säkerställa att studenterna som blir godkända klarar de uppställda målen. Det är nu viktigt att lärosätena ser över se över sitt utbildningsutbud och verkligen satsa rejält på de utbildningar de vill behålla. Kanske är det dags att rensa upp i utbildningsdjungeln?

P.S. För den riktigt nyfiken finns en omfattande bilaga till besluten där omdömen är motiverade. I underlaget uppmärksammas både brister och styrkor. Tummen ner för: brister så som påfallande få anställda lärare i proportion till antagna studenter. Tummen upp för: fokus på muntliga presentationer, rättegångsspel och förhandlinsspel.