Kunskap är en dörröppnare

Louise Adelborg

Det är många som precis har påbörjat sin utbildning på landets universitet och högskolor. En spännande period börjar i deras liv. Men förutom att kunskap är en dörröppnare in på arbetsmarknaden innebär steget att läsa också stora investeringar i tid och pengar.

Lärosätenas uppdrag är att se till att studenterna får kunskaper inom sitt område, att självständigt lösa problem och göra kritiska bedömningar. Att bli kloka helt enkelt. Men högskolan har också ett annat viktigt uppdrag – att samverka med det omgivande samhället. För studenterna är arbetslivsanknytningen under studietiden en viktig fråga. Tyvärr har vi länge sett att det är många lärosäten som inte prioriterar samverkansuppdraget.

Men nu börjar det hända saker. På senare tid har flera lärosäten börjat jobba strategiskt med samverkan och flera riksdagspartier vill också premiera detta.

Miljöpartiet har tidigare meddelat att de vill satsa på karriärcenter och att alla studenter på kandidatprogram ska få möjlighet till praktik. Också Socialdemokraterna vill öronmärka pengar till praktik. Det börjar röra på sig inom ett område som är otroligt viktigt för studenterna men som kanske inte får de stora rubrikerna i nyheterna.

Att Jusek driver frågorna kring samverkan är inte så konstigt. I våra undersökningar ser vi till exempel att hela sex av tio studenter inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, personalvetenskap och systemvetenskap anser att lärosätet inte underlättade kontakten med arbetslivet. Och hela sju av tio saknar praktik under utbildningen. Detta trots att de som har praktik får både jobb snabbare och mer kvalificerade arbetsuppgifter än deras kursare.

Med bättre möjligheter till arbetslivsanknytning tror jag att fler studenter skulle fullfölja sin utbildning. Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper får teorierna ett sammanhang. Det ger ett mervärde till studierna och studenter som är bättre rustade inför sitt kommande yrkesliv. Det är en vinst för både individen och för Sverige.

Bild Louise underskrift

Louise Adelborg

vd Jusek