Framgångsfaktorer för jobb

Camilla Björkman

Varf%C3%B6r%20har%20unga%20s%C3%A5%20sv%C3%A5rt%20att%20f%C3%A5%20jobb?
Det är inte bara de som står längst bort från arbetsmarknaden som behöver stöd i steget in i arbetslivet. Bryggan mellan studier och arbetsliv fungerar inte. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i morgonsoffan. Utbildning räcker inte alltid hela vägen. Andra kompetenser behövs för att nå hela vägen fram. Kreativitet och att tänka utanför ramarna är viktigt. Lärosätena måste ge studenterna verktygen. Entreprenörskapsanda skapar nya arbetstillfällen.

Adam pluggade ekonomi på högskolan och upplevde att han efter utbildningen mötte en stenmur. De där jobben som utbildningen skulle leda blev inte aktuella. Han saknade erfarenhet. Med eget driv och kreativ marknadsföring nådde han tillslut hela vägen fram. Precis som entreprenören Amir Sajadi konstaterar i morgonsoffan leder alla typer av jobb till arbetslivserfarenhet. Alla jobb är bra erfarenheter. Men vad finns det för verktyg för att studenterna ska få erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter kopplat till utbildningen? Det är ju också det arbetsgivaren efterfrågar.

Hillevi tror på introduktionsanställningar för att få fler unga i jobb. Det är också tydligt i de samtal regeringen för med arbetsmarknadens parter. Jusek har tillsammans med andra Sacoförbund och Almega framfört att det finns bättre verktyg för akademiker vilket vi också diskuterat med regeringen. Det är bättre att satsa på bra kvalitet under utbildningen för att förbereda studenterna på arbetsmarknaden. Vi tror till exempel på praktik och andra insatser som för studenterna närmare arbetsmarknaden. Man ska väl inte behöva utbilda sig ännu mer när man har en färdig högskoleutbildning? Det är inte väl använda resurser för samhället.

Genom praktik kan studenterna tillämpa sina kunskaper från högskolestudierna. Hela 7 av 10 studenter saknar denna möjlighet idag. Väl investerade pengar skulle till exempel vara att tillföra resurser till företagen i form av en handledarpeng så både små och stora företag skulle kunna erbjuda praktikplatser. Det är också viktigt för att företagen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning och bli mer konkurrenskraftiga på sikt.

Jusek driver också frågan om fler anställningar som studentmedarbetare. Det tror vi är en effektiv väg för att få de erfarenheter under studietiden som arbetsmarknaden efterfrågar. Debatten är välkommen. Ingen tjänar på att gå utan arbete.