Kill your darlings, Reinfeldt och Löfven

Anna Rohlin Larsson

A-kassan fungerar inte optimalt i sin nuvarande form. Alldeles för många står utanför a-kassan. Alldeles för få kvalificerar sig för ersättning. Ersättningen är för låg och ersättningsreglerna är snåriga. A-kassan, som faktiskt ska vara en försäkring vid inkomstbortfall, upplevs varken som försäkringsmässig eller särskilt legitim. Det är dags att hitta nyckeln till de partipolitiska låsningarna – höj ersättning och gör a-kassan obligatorisk.

Idag skriver Juseks ordförande Sofia Larsen och vår samhällspolitiske chef Magnus Hedberg på DN debatt. För allas bästa är det dags att Reinfeldt och Löfven lägger partitaktiken åt sidan.