Politisk kompromiss om a-kassan möjlig

Louise Adelborg

A-kassan har slutat fungera. För Juseks medlemmar är det bara 0,2 procent som får ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Det beror på att de tjänar mer än 18 700, som är a-kassans tak. Så sent som 2005 var den svenska a-kassan näst förmånligast i världen – idag ligger vi under genomsnittet i OECD. Taket har inte höjts på tio år. Då fick 75 procent av de försäkrade ut 80 procent av lönen.

Därför erbjuder Jusek och flera andra fackliga organisationer en inkomstförsäkring i medlemskapet. Men det betyder att medlemmarna tvingas betala dubbelt, både via skattsedeln och genom medlemsavgiften för att försäkra samma inkomst. Det är inte okej. Nu har Jusek föreslagit en politisk kompromiss kring a-kassan. Medan Socialdemokraterna är för ett höjt tak är de motståndare till att göra a-kassan obligatoriskt, något som Moderaterna har öppnat för.

Juseks linje är att arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk av samma skäl som sjukförsäkringen blev det för över femtio år sedan. Samhället har i slutändan ett grundläggande försörjningsansvar även för den individ som idag väljer att stå utanför a-kassan Det finns fler argument. De samlade arbetslöshetskassorna betalade 2011 ut över 13 miljarder kronor i ersättningar. A-kassorna stod för mindre än fem miljarder kronor och staten för resterande åtta miljarder kronor. Eftersom försäkringen till betydande del finansieras av staten borde alla omfattas av den.

A-kassan fungerar inte idag, men det finns förutsättningar om politikerna lägger prestige och partitaktik åt sidan för att mötas i konstruktiv anda Det går att lösa problemet med att försäkringen inte omfattar alla, och att ersättningen är för låg. Om Socialdemokraterna godtar en obligatorisk a-kassa samtidigt som Moderaterna accepterar höjda tak i ersättningen. Så skapas en modern omställningsförsäkring som omfattar alla, garanterar trygghet vid inkomstbortfall, och stärker förtroendet för det politiska systemet.
Bild Louise underskrift

Louise Adelborg

vd Jusek