En till utredning, sedan är Sverige jämställt

Josefin Claesson

Sedan 2006 har nettoinkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat med 39, 2 %. I Sverige. Världens mest progressiva och jämställda land.

Malin Wreder, utredningssekreterare i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, belyste på Juseks frukostseminarium igår att vi behöver uppdatera vår självbild och inse att förändring inte uppstår av sig självt.

Jämställdhetsstatistik är komplex. I samma stund som ett samband går att urskilja syns bakgrundsvariabler som ställer det på ända. Ett exempel är när vi förklarar löneskillnader med så kallad horisontell och vertikal segregering. Det vill säga att män och kvinnor är verksamma inom olika sektorer och har olika typer av positioner på sina arbetsplatser. Men, om vi tittar närmare så ser vi att 52 % av kvinnorna är anställda inom privat sektor där lönerna i genomsnitt är högre och, de kvinnor som tar sig upp till de 25 % högst avlönade i inkomstligan har ett mångdubbelt större gap till sina manliga kollegor i samma kvartil, jämfört med skillnaden mellan män och kvinnor i den lägsta inkomstkvartilen.

Enligt Wreder finns tre huvudsakliga förklaringsperspektiv; det individuella, det strukturella och det organisatoriska. För Jusek är den organisatoriska nivån den mest intressanta eftersom det är här vi kan göra skillnad, till exempel genom att arbeta för bättre kunskap bland rekryterare om korrekt meritvärdering. Wreder redogjorde bland annat för studier som visat att samma meriter värderas olika beroende på om det är en man eller kvinna som har dem.

Frågan är förstås varför inget händer och vad ännu en delegation/utredning/kartläggning kan tänkas åstadkomma för att göra Sverige mer jämställt. Jusek hoppas verkligen att ledamöterna vågar lägga förslag som gör skillnad men som allra minst att delegationen fortsätter att knuffa den förmenta svenska jämställdhetsglorian på sned.