En artikel och fem missförstånd

Juseks artikel på DN-debatt förra lördagen om att införa en obligatorisk a-kassa med höjda tak i ersättningen har glädjande nog väckt reaktioner. Lejonparten är positiv. Några är kritiska. Här kommer listan med de fem vanligaste missförstånden:

 1. De som står utanför kommer inte med för att försäkringen blir obligatorisk
  Det återstår att se. Tyvärr finns inget fullständigt förslag om hur en obligatorisk försäkring kan utformas. Därför är det svårt att säga hur en sådan skulle slå. En exakt utformning utreds rimligen bäst inom ramen för socialförsäkringsutredningen.
 2. Ett obligatorium innebär att de nuvarande a-kassorna avskaffas
  Inte nödvändigtvis. Socialförsäkringsutredningen har fått i uppdrag att pröva alternativa organisationsformer. De nuvarande fristående a-kassorna har flera fördelar, bland annat god branschkännedom, och fungerar i huvudsak väl.
 3. En obligatorisk a-kassa blir totalt sett dyrare för individen
  Det beror helt och hållet på hur avgiften sätts och hur man utformar ersättningsreglerna. Återigen finns inget fullständigt förslag om hur en obligatorisk försäkring kan utformas.
 4. De som har valt att stå utanför kommer tvingas betala en extra avgift
  Så fungerar sociala försäkringar. Detsamma gäller sjukförsäkringen som redan är allmän. Konsekvenserna av individens val påverkar samhället. Att införa ett obligatorium och samtidigt höja taket i försäkringen skulle öka försäkringens legitimitet.
 5. Den fackliga organisationsgraden faller med en obligatorisk a-kassa
  Det är ingen naturlag. Redan idag kan människor välja att bara vara med i a-kassan. Alla fackliga organisationer måste se över sitt medlemserbjudande. I Norge, som har en obligatorisk a-kassa, har andelen fackliga medlemmar ökat på senare tid.

Slutligen bör påminnas om det faktum att man behöver vara två för att dansa tango – liksom för att kompromissa. Att både införa ett obligatorium och samtidigt höja taken i ersättningen borde kunna accepteras av partier på olika sidor blockgränsen. Att enbart befästa skyttegravarna och därmed acceptera status quo kring a-kassans framtid framstår allt mindre som ett alternativ.

Magnus Hedberg
Samhällspolitisk chef, Jusek