Regeringen förbiser grundproblemen med a-kassan

Att regeringen för närvarande är satt under hårt politiskt tryck om a-kassan är knappast någon statshemlighet. Som en eftergift till somliga kritiker meddelade finansministern i lördags att han under valåret är beredd att slopa den differentierade a-kasseavgiften som lett till att a-kassor med hög arbetslöshet tar ut en högre avgift än de med lägre.

Regeringens främsta motiv till reformen med skilda avgifter har varit att underlätta en mer återhållsam lönebildning. Teorin innebär att lägre löneökningar ska leda till lägre arbetslöshet. Det ska i sin tur ge utslag i form av lägre egenavgifter i a-kassan. I praktiken har ytterst få bedömare funnit belägg för att reformen har påverkat lönebildningen. Exempelvis menar professor Lars Calmfors att avgiftsdifferentiering i det svenska systemet – med betydande inslag av informell samordning mellan olika avtal – endast kan ha marginell effekt på lönebildningen.

Oavsett vad man anser om teorin och praktiken bakom idén om skilda avgifter så är knappast slopandet av dessa något mirakelmedel för att a-kassan åter ska börja fungera som avsett. Det krävs helt enkelt mer genomgripande åtgärder för att adressera de två grundproblemen med att allt fler svenskar står helt utan arbetslöshetsförsäkring och att allt färre får ersättning från a-kassan i relation till sin inkomst. På tre år har de arbetslösa som helt står utan ersättning från a-kassan tredubblats. Cirka 150 000 av de omkring 400 000 arbetslösa befinner sig på detta sätt utanför systemet. Det andra grundproblemet är att de som faktiskt är med i a-kassan får så låg ersättning. Sverige har genom att taket för ersättning legat stilla i tio års tid fallit under genomsnittet i OECD.

Med andra ord är det hög tid att göra upp om framtidens arbetslöshetsförsäkring. Jusek har lanserat en lösning som kombinerar ett obligatorium med höjda och indexerade tak. Tisdagen den 27 november klockan 8.30–10.00 är det dags för seminarium om hur partierna kan få till stånd en bred uppgörelse för att återupprätta a-kassans legitimitet. Deltar gör Tomas Eneroth (S) och Gunnar Axén (M) från socialförsäkringsutredningen tillsammans med huvudsekreterare Irene Wennemo och Juseks ordförande Sofia Larsen.
Läs mer, och anmäl dig, här till höstens viktigaste politiska seminarium

Magnus Hedberg
Samhällspolitisk chef, Jusek