Hur ska vi ha´t och var ska vi ta´t när vi blir gamla?

Edel Karlsson Håål

De allra svåraste och för medlemmarna mest betydelsefulla förhandlingarna, är nog pensionsförhandlingarna. När de är på agendan behandlas oerhört stora ekonomiska värden. En avtalsrörelse om löner är rena västanfläkten jämfört med en pensionsförhandling. Det handlar ju om hur vår levnadsstandard kommer att vara när vi är gamla. Eftersom tjänstepensionen har kommit att bli en allt större del av den totala pensionen har också tjänstepensionernas betydelse blivit  allt större.

Efter många års förhandlingar förändrades ITP systemet för privatanställda tjänstemän och akademiker. Den som idag helt omfattas av den nya ITP1 lösningen bär hela ansvaret och hela risken för pensionskapitalets tillväxt själv. För de ”gamla” ITP:arna delas ansvaret mellan arbetsgivaren och den anställde.

Inom offentlig sektor är ”risken” fortfarande delad mellan anställda och arbetsgivare i en slags blandad lösning som består av både avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. De som jobbar inom offentlig sektor ska vara särskilt glada för det just nu. Den finansiella tillväxten har varit låg i flera år och det finns inga  tecken på att de fantastiska tillväxttal som en hög ränta och en snabbt växande börs kunde leverera in i våra pensionsbrev i slutet av det förra millenniet skulle vara på väg tillbaka – tvärtom..

Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) sagt upp kommunala sektorns pensionsavtal och vill införa ett helt avgiftsbestämt system fr o m 1 januari 2013. Man blir förundrad! Denna sektor som enligt egna uppgifter ska anställa 420 000 nya medarbetare inom vård, skola och omsorg vill försämra pensionssystemet inom en sektor som idag har 1,1 miljoner anställda. Jag hoppas att SKL tänker om! Skapa istället en modell som gör att ni kan vara attraktiva arbetsgivare och använd pensionssystemet som ett argument för att arbeta hos er!

Edel Karlsson Håål
Förhandlingschef Jusek
Ordförande i Saco-S

Tags: