Ett steg framåt för enighet om a-kassan

Vid Juseks välbesökta frukostseminarium om a-kassan som gick av stapeln på tisdagsmorgonen framkom tre saker av intresse.

För det första bekräftade moderaternas Gunnar Axén – om än försiktigt – den öppning för att höja taken i a-kassan som redan aviserats av Anders Borg inom ramen för regeringens trepartssamtal. Rimligen har nu broarna bakåt slutligt bränts i denna fråga. Sveriges löntagare förtjänar en omställningsförsäkring som kan trygga inkomstbortfall vid arbetslöshet samtidigt som det underlättar matchningen på arbetsmarknaden. Axén framhärdade att allianspartierna även fortsatt önskar någon form av allmän arbetslöshetsförsäkring i enlighet med direktiven i socialförsäkringsutredningen.

Morgonens andra besked stod Tomas Eneroth för. Socialdemokraterna öppnar upp för en diskussion om hur fler kan omfattas av a-kassan. För honom går vägen till detta huvudsakligen via reformerade inträdesregler. Det är säkert gott och väl men fortfarande behövs en konstruktion som säkerställer att alla som jobbar verkligen omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Samma resonemang som lett fram till att sjukförsäkringen är generell kan föras på detta område. Eneroth tyckte sig även märka att samhällsklimatet omkring a-kassan svängt under senare år och att Juseks DN-artikel från i höstas är en illustration av detta.

Irene Wennemo som – i egenskap av huvudsekreterare för socialförsäkringsutredningen – fått det ansvarsfyllda uppdraget att sy ihop en uppgörelse talade om brist på samsyn som ett historiskt problem. Hon menade att detta lett till en situation där vi i Sverige sitter med ett ”extremt omodernt regelverk”. Det har varit laddat och konfliktfyllt att diskutera dessa frågor men Wennemo är nu mer hoppfull än tidigare om att det trots allt är möjligt att komma överens mellan partierna. Det är ett tredje besked att välkomna.

När får vi då se verkstad? Wennemo spådde att den förlängda tiden kan öppna för att bryta ut och behandla enskilda delar och på så sätt nå vissa överenskommelser om a-kassan redan före valet. Eneroth tycktes inte lika övertygad och drog en lans för att tidspress i allmänhet främjar förmågan att komma överens. Oavsett vilket är det bara att sätta igång. Ju förr Sverige kan få en långsiktigt hållbar a-kassa desto bättre.

Magnus Hedberg
Samhällspolitisk chef, Jusek