Orolig för konjunktursvängningar? – Ha en god arbetsmiljö!

Martin Edrenius

Den mesta del av vår vakna tid jobbar vi. För många av oss tar det även mycket tid i anspråk för resor till och från jobbet. Jobbet påverkar såväl vårt fysiska som psykiska tillstånd.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det handlar om att samarbeta. Arbetsgivare, skyddsombud, facket och inte minst samtliga medarbetare har sin del av ansvaret. Arbetsmiljölagen är tydlig med att för att uppnå en god arbetsmiljö går det inte att inte ta sitt ansvar.

En god arbetsmiljö gagnar alla. En god arbetsmiljö ger förutsättning att även öka arbetsgivarens lönsamhet på många olika sätt. Vad är då lönsamt i detta sammanhang? Gröna siffror? Ja, rent företagsekonomiskt är det gröna siffror som gäller, men inte sett till det arbetsmiljömässiga. Arbetsmiljömässigt handlar det bl.a. om att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa. Ett exempel är hög arbetsbelastning, som i sin tur kan vara stressframkallande och i slutändan kan leda till sjukskrivning.

En annan viktig faktor är arbetstiden. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsbelastning och arbetstid harmoniserar. Med andra ord: Ge förutsättning för friska och motiverade medarbetare, vilket i sig kan vara en psykisk faktor som minskar oron för omvärldens konjunktursvängningar.