Matchningslån för studenter – ett steg på vägen men mer finns att göra

Anna Rohlin Larsson

Matchningslån som ska möjliggöra en smidigare övergång mellan studier och arbete. Det förslaget har Saco Studentråd lanserat. Det är både ett lovvärt initiativ och en bra idé. Tyvärr löser det bara delar av problemet.

Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att många oroar sig inför examen. Hela två tredjedelar av de nyexaminerade svarar att de under slutet av utbildningen oroade sig för att inte få något kvalificerat arbete. Den energin skulle kunna läggas på studierna för att få ut en examen istället . Men det är tyvärr inte särskilt konstigt att studenterna oroar sig. Sedan studerandevillkoret togs bort i arbetslöshetsförsäkringen står många studenter helt oskyddade vid arbetslöshet efter avslutade studier.

Saco Studentråds matchningslån innebär i korthet att den nyexaminerade får chans att under tre månader låna en pengar motsvarande studiemedlet, och samtidigt få anpassat stöd i sitt arbetssökande via karriärcentrum som kopplas mot Arbetsförmedlingen. Karriärcenter ska finnas på lärosätena och kunna nyttjas under hela studietiden för att öka arbetslivsanknytningen i högre utbildning. Med matchningslånet lånar sig med andra ord studenten sig fri från oro och får mer tid att söka efter rätt jobb, istället för att tvingas ta första bästa anställning. Att de karriärcentrum som ska ansvara för matchningsinsatserna troligen kommer att ha bättre och djupare kunskap om akademikers arbetsmarknad än vad Arbetsförmedlingen har är ytterligare ett plus.

De nyexaminerade som efter tiden med matchningslån är arbetssökande ska ges insatser inom den ordinarie arbetsmarknadspolitiken. Problemet är bara att det inte finns några lösningar inom den ordinarie arbetsmarknadspolitiken för de allra flesta nyexaminerade. Det är skamligt att individer som investerar i en högre utbildning inte har ett bättre skydd i dagens Sverige. Det är jag inte ensam om att tycka. Vid Juseks frukostseminarium om a-kassan var både Tomas Eneroth och Gunnar Axén eniga om att studenterna står utanför trygghetssystemet. Gott så, men nu är det dags att agera, även nyexaminerade måste få trygghet vid omställning från studier till arbete.

Related Posts