Under småbarnsåren växer lönegapet – med medvetna val kan gapet minska

Camilla Björkman

Under småbarnsåren växer lönegapet – med medvetna val kan gapet minska

Måste jag välja mellan tid med mina barn eller en schysst lön? Siffrorna från IFAU:s rapport om lönegapet mellan kvinnor och män är nedslående. Högutbildade 45-åriga män tjänar 40 procent mer än kvinnor med samma utbildning. Det är under småbarnsåren lönegapet växer. Kvinnorna tar ut 76 procent av föräldradagarna. Kvinnor väljer ofta karriärvägar som innebär mindre tid på jobbet. En tredjedel av kvinnorna och var tionde man arbetar deltid. Kvinnorna är också i större utsträckning hemma med sjuka barn. De står för 64 procent av dagarna. Men, varför är det så?

Alla individer ska få fatta sina egna beslut. Men det är våra beslut som lägger grunden för förutsättningarna på arbetsmarknaden. Visst är det arbetsgivarens ansvar att se till att det inte finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor men så länge kvinnorna i större utsträckning är frånvarande från arbetsmarknaden kommer lönegapet bestå.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män skulle minska om vi delade på föräldraledigheten och deltidsarbetet. Men om vi är så medvetna om vilka konsekvenser våra beslut om föräldraledighet får, varför fortsätter vi i samma spår som våra föräldrar?

Nja, vi gör faktiskt inte riktigt det. Den senaste rapporten från SCB visar till exempel att pappor har minskat sin tid på jobbet och kvinnor har ökat sin arbetstid. Män tar också ut fler föräldralediga dagar än tidigare. Men det går långsamt. Med nuvarande förändringstakt tar det ungefär 75 år innan småbarnsmammor och småbarnspappor arbetar lika mycket, enligt forskare på Chalmers.

Samhällets förväntningar styr individers beslut. Kvinnor förväntas vara föräldraledig en längre tid och arbeta deltid i småbarnsåren. Det förväntas inte männen göra. Samhällets förväntningar påverkar också förhandlingsläget vid köksbordet då det ska tas beslut om hur många månader jag och min man ska vara föräldralediga. Att jag som kvinna släpat runt på en stor mage och dessutom är den som kan amma, så faller det sig kanske lite väl naturligt att det också är jag som kvinna som ska ta merparten av föräldraledigheten. Andra faktorer kan också spela in så som vem som tjänar mest, vem som har svårast att göra att avbrott i karriären, eller helt enkelt vem som allra helst vill vara hemma.

Visst kan det kännas orättvis att som individ bli lastad för det stora lönegapet mellan kvinnor och män. Men med medvetna val kan vi tillsammans få till förändringar. Då måste våra teorier om vad som skapar ett jämställt samhälle omsättas i praktiken. Att förändringar behövs är SvD artikel ett skrämmande exempel på. Med förändringar kan fler bli vinnare. Männen får mer tid med sina barn och kvinnorna mer pengar i plånboken.