Behöver verkligen privat sektor Regionala Skyddsombud?

Martin Edrenius

De regionala skyddsombuden (RSO) spelar en viktig roll för att bibehålla och utveckla arbetsmiljöarbetet på små arbetsplatser, där behoven är stora. Det visar studien De regionala skyddsombuden – en unik och viktig resurs för arbetsmiljöarbetet. Då många av de arbetsplatser, där Juseks medlemmar är verksamma, inte har Skyddsombud, är ett syfte att de Regionala Skyddsombuden ska skapa förutsättning för att arbetsplatsen väljer Skyddsombud. Skyddsombudet på arbetsplatsen är däremot arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen. De viktigaste uppgifterna för RSO är att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet och medverka, när man behöver utreda arbetsolyckor och liknande. Oftast har de regionala skyddsombuden ett ganska bra samarbete med arbetsgivarna. Arbetsgivarna uppfattar RSO:s arbete som ett stöd. Men motsatsen förekommer också och i studien berättas det om hot och våld.

Hur ser Jusek på frågan om Regionala Skyddsombud inom privat sektor? På många arbetsplatser är arbetsbelastningen hög och särskilt belastande kan det bli i samband med omorganisationer. Antalet små arbetsplatser ökar också, vilket således innebär att kraven på arbetsmiljöarbetet ökar. Jusek har tillsammans med Civilekonomerna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer fått medel från Arbetsmiljöverket via Saco för att engagera Regionala Skyddsombud. Tillsammans har vi ca 30 000 medlemmar i små företag inom tjänstesektorn och delar av industrin (bioteknik).

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för våra medlemmar och nu har vi fått möjlighet att ge dessa frågor ytterligare tyngd genom satsningen. De fyra Regionala Skyddsombuden har sedan starten i september involveras i arbetet, både förebyggande och i konkreta situationer. I nuläget har våra Regionala Skyddsombud inriktningen på privata företag eller organisationer främst inom storstadsregionerna Stockholm, Stockholm/Uppsala och Malmö.

Svaret på blogginläggsrubrik är således: JA –regionala skyddsombud behövs och behovet ökar ständigt.