Fokus på kvalitet och värdegrund i offentlig sektor

Edel Karlsson Håål

Vi behöver veta mer om kvaliteten i den offentliga sektorn. Och ett etiskt förhållningssätt bidrar till att kvaliteten blir bättre. Det var panelen på Juseks första seminarium i serien I medborgarnas tjänst överens om. Samtidigt räcker det inte med att diskutera vardagsetiska frågor för att värna kvaliteten. Flera perspektiv behövs för att kunna leverera den höga kvalitet som medborgarna förväntar sig. Bättre uppföljning och nya sätt att mäta kvalitet som har fokus på just kvalitativa sätt att mäta behöver utvecklas. Det var några konklusioner som gjordes under seminariet.

På måndagskvällen samlades en kvalificerad panel i Juseks lokaler på Nybrogatan 30. Lärke Jones, GD på Krus och Lars Dahlberg, landstingspolitiker i Stockholm diskuterade med företrädare för forskningen, Tomas Brytting från Ersta Sköndal högskola och Carl Dahlström från Göteborgs Universitet.

I fokus fanns frågor om kvalitet, etik och roller i den offentliga sektorn. En reflektion efter seminariet var att det finns otroligt många intressanta frågor som behöver diskuteras rörande det offentliga uppdraget. Det höga förtroende som den offentliga sektorn generellt har hos allmänheten är inte för alltid givet. Det måste hela tiden vårdas och felsteg, obetänksamma ageranden och beslut kan få ett högt pris. Att rasera ett förtroende kan gå fort och det tar alltid betydligt längre tid att bygga upp det igen – om det alls är möjligt.