Hög tid att reformera länsstyrelserna

Edel Karlsson Håål

Förutsättningarna för Länsstyrelserna att driva en god verksamhet har de senaste åren stadigt försämrats. Det konstaterar statens utredare Mats Sjöstrand, som bland annat vill slå ihop dagens 21 länsstyrelser till elva.

Bra förslag, som jag välkomnar. Det är dags att vända den negativa utvecklingen!
Verksamheterna har blivit allt mer anorektiska. De har problem både med att rekrytera och behålla högutbildade akademiker. En av anledningarna är den ekonomisk press som uppstått, genom otillräcklig uppräkning av ramanslagen.

Med förslagen från utredningen får Länsstyrelserna bättre förutsättningar för sin framtida verksamhet, med mer renodlade uppgifter och starkare grundfinansiering. Den regionala statliga verksamheten behöver renodlas, så att det statliga uppdraget blir tydligare. Och Sjöstrands förslag går i den riktningen.

Men Sverige är litet land och ytterligare strukturförändringar kommer att behövas på den regionala nivån. Det återstår ett omfattande arbete för kommuner och landsting för att på ett bättre sätt möta medborgarna behov av service på likvärdigt sätt.

Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Jusek och ordförande för Saco-S.

Läs mer på dn.se

Tags:

Related Posts

Ett växande Saco med högt förtroende
Får vi tårta 2034?
Jusek i Prideparaden