Sjuk, sjukare, sjukast

Anna Rohlin Larsson

Vi lever i en sjuk värld. Den är så sjuk att kvinnor på svensk arbetsmarknad tjänar 85,9 procent av vad männen gör, arbetar en trekvart mer i hemmet än män per dag (det blir sju sköna arbetsveckor på ett år det) och står för 64 procent av vab-dagarna. Inte konstigt att kvinnor är nästan dubbelt så mycket sjuka som män. Det visar Försäkringskassans rapport som analyserar sjukfrånvaron per yrke och kön.

Föga förvånande alltså. För visst kan man inte låta bli att koppla kvinnors sjukskrivning till att de ofta tar ett större ansvar för hem och familj? Är du hemma med en kräksjuk unge är sannolikheten att du trillar dit själv betydligt större än om du sitter framför datorn på ditt kontor helt enkelt. Och arbetar du dubbelt, 8-17 på arbetet och projektleder hemmavid från kl 17 och framåt så är du säkert rätt trött och mottaglig för allsköns snuvor.

Enligt rapporten hänger också sjukskrivningstalen ihop med hur hög utbildning arbetet kräver. Sjukfrånvaron är högre inom yrken som kräver en kortare utbildning eller ingen alls, än bland de som kräver högskoleexamen. Kvinnor anställda i yrken utan krav på yrkesutbildning har till exempel omkring dubbelt så många ersatta sjukskrivningsdagar per anställd som kvinnor anställda i ledningspositioner. Inte så förvånande det heller kan tyckas. Skillnader i arbetsmiljö och anpassningsmöjligheter i arbetet kan vara förklaringar. Liksom att individer med en sämre hälsa och arbetsförmåga i större utsträckning börjar arbeta i yrken med lägre anställningskrav.

Men rapporten visar också att de könsmässiga skillnaderna är som störst bland anställda kvinnor och män i yrken som kräver specialistkompetens. Med andra ord: är du akademiker? Grattis, då är du mycket mindre sjuk. Är du akademiker och kvinna? Aj då, då är du sannolikt oftare sjuk än din manliga kollega.

Hur kommer det sig då att högutbildade kvinnor generellt sett är mer sjuka än högutbildade män? Är de kvinnliga akademikerna prestationsprinsessor som driver sig själva rätt in i väggen? Eller kan det, ve och fasa vara så att akademiker är lika ojämställda som alla andra? Sannolikt är förklaringarna även här mångfacetterade.

Försäkringskassan har också fått i uppdrag att titta extra noga på vad som kan ligga bakom just kvinnors högre sjukfrånvaro. Det är viktigt och det kommer bli spännande att se resultaten. Samtidigt har en annan, minst lika viktig utredning tillsatts. Journalisten PM Nilsson ska kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet.

I vår sjuka värld är det nämligen många pappor som inte vill annat än att få mer tid med sina barn, men som bara på grund av att de tjänar mer än mamman får jobba istället för att vaba eller vara föräldralediga. Det är en så sjuk värld att många män fortfarande känner ansvar över att vara familjens huvudförsörjare. Och att den stereotypa mannen idag precis som för hundra år sedan sällan visar sig svag utan är stark både mentalt och fysiskt. Tillåter du dig att vara sjuk om du vet att din familjs ekonomi kommer lida av det? Är det ok att känna sig utbränd som man? Om jag säger att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, säger du då, att vi kanske skulle jobba för att män sjukskriver sig lite mer? Eller är det kvinnorna som är sjuka för ofta? Hur vi än vänder på det är det ingen som tycks vara vinnaren.