Det gränslösa arbetet – en julklapp från din arbetsgivare

Martin Edrenius

Chefen säger: ”Tack för ett bra år och God Jul och Gott Nytt År. Nu väntar en skön och välbehövlig semester för er alla, men glöm inte att ha på telefonen och titta regelbundet i mejlboxen under ledigheten.” Att alltid vara nåbar kan ses som en fördel, men blir alltför ofta ett arbetsmiljöproblem för många av våra medlemmar.  Juseks uppfattning är att arbetsgivaren ska kompensera dig för din totala arbetstid, d.v.s. övertid, restid, jourtid etc. Kompensationen ser olika ut. Juseks uppfattning är att om du skriver bort din övertid, så ska du kompenseras dels med en högre lön, dels med mer semesterdagar.

Forskaren  Christin Mellner tar ofta upp frågan kring det nya arbetslivet, som kan kallas gränslöst. Mellner menar att dagens arbete är gränslöst i meningen av att roller och uppdrag är otydliga, bristande organisatoriska stödfunktioner i kölvattnen av nedskärningar och omstruktureringar, samt ny teknik som gör att vi i stort sett kan jobba när, var och hur mycket som helst. För många av Juseks medlemmar innebär det nya typer av arbetskrav, där tempot är högt och tid för reflektion och lärande är en bristvara. Vidare konstaterar Mellner att det gränslösa arbetet för med sig en ökning av olika former av stressreaktioner, frustration, känsla av maktlöshet och att man tappar motivationen och förmågan att prestera.

Samtidigt ser Mellner fördelar. Det nya arbetslivet innebär på samma gång ökade möjligheter för stimulans, utmaningar och utveckling. I det nya arbetslivet kan individer använda sin initiativrikedom och kreativitet, ökat eget ansvar, utrymme att fatta egna beslut i arbetet och att själv kunna vara med och bestämma över arbetstiderna och delaktighet i det som rör organisationen och dess framtid. Det är en av Juseks hjärtefrågor – att utveckla ett hållbart arbetsliv i effektiva företag och organisationer.