Tryggare domstolar garant för rättssäkerhet

Josefin Claesson

God och effektiv rättsordning är en viktig grundbult för en fungerande demokrati. I en rykande färsk undersökning som Domstolsverket utfört på uppdrag av regeringen kartläggs hur ordningen upprätthålls i våra domstolar. Positivt är att de har beredskap att hantera hot mot säkerheten. Men mer behöver göras.

Domstolsverket lyfter fram en rad åtgärder som även Jusek efterfrågat en tid. Bland annat handlar det om fler ordningsvakter i lokalerna för att öka tryggheten; utbildning för att personalen ska kunna hantera och förhindra situationer som kan utvecklas till säkerhetsproblem; i vissa fall kan dessutom lokalerna behöva byggas om, så att t.ex. vittnen och målsäganden inte behöver möta den åtalade. Jusek förespråkar även utökad användning av metalldetektorer vid entréerna till domstolarna.

Detta är exempel på relativt enkla och konkreta åtgärder som tillsammans skulle stärka rättssäkerheten i Sverige. Jusek kommer att bevaka hur regeringen och justitieminister Beatrice Ask går vidare med Domstolsverkets utredning och åtgärdsförslag.