Välkommet fokus på steget mellan studier och arbete

Anna Rohlin Larsson

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I regeringens nyhetsbrev går att läsa att regeringen bland annat vill använda ordförandeskapsåret till att satsa på att underlätta steget mellan utbildning och arbete. Initiativet omfattar både unga och vuxna som ska ges möjlighet till anpassad utbildning på arbetsplatser. Naturligtvis hänger detta också samman med en annan prioriterad fråga: ungdomsarbetslösheten. Initiativet är bra, om än något sent påkommet. Jusek har drivit frågan om behovet av effektivare vägar mellan studier och arbetsliv under många år.

Värdet att under studietiden få en koppling till den kommande arbetsmarknaden är enormt. Det visar Juseks undersökningar år efter år. Tyvärr visar undersökningarna också att många studenter saknar den där sista pusselbiten i form av erfarenhet som ger råg i ryggen och kontakter innan examen – och att studenterna i stor utsträckning är missnöjda med möjligheterna till arbetslivskontakt under utbildningen.

Det finns många vägar att få relevant arbetslivserfarenhet. Praktik och studentmedarbetarskap är några. Tyvärr används de i alltför liten utsträckning. Bara tre av tio bland nyexaminerade inom Juseks utbildningsområden har praktik. Och fler än hälften av Juseks studentmedlemmar som jobbar anser inte att deras extraarbete är relevant för studierna.

Våra undersökningar har visat att de nyexaminerade som haft praktik både får snabbare arbete och högre lön. Inte så konstigt. Med nyvunnet självförtroende och insikt om sina kunskaper kan leda till högre löneanspråk än de som inte haft praktik.  Bland de som haft praktik är det också vanligare att man anser att arbetet är mycket kvalificerat och att det motsvarar den utbildning man läst. Skulle samma mätning göras bland de få som hittills varit studentmedarbetare gissar jag att svaren skulle bli snarlika.

Det är viktiga delar för en väl fungerande arbetsmarknad. För det är inte bara viktigt att få ett jobb. För samhällsekonomin och för den personliga drivkraftens skull är det minst lika viktigt att matchas till rätt jobb.