Vad gäller vid sjukskrivning och rehabilitering?

Martin Edrenius

I mitt dagliga arbete ingår att svara på frågor från medlemmar som ringer till medlemsjouren. En del frågor berör sjukskrivning. Det är viktigt att kontakta Jusek omgående för rådgivning, när du blir sjukskriven en längre period.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och arbetsgivaren har även ett stort ansvar och en avgörande roll för att rehabiliteringen ska lyckas. Men rehabiliteringsfrågan har många ingångar. Flera parter, inklusive den sjukskrivna arbetstagaren, har ansvar under processen att få tillbaka den sjukskriva i arbete.

Om sjukskrivningen blivit bedömd som arbetsrelaterad av läkare/specialist delas ansvaret upp enligt följande:

  • Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Finns skyddsombud på arbetsplatsen, ska skyddsombudet tillkallas. Tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren ska skyddsombudet gå igenom situationen, och tillsammans ska parterna komma framtill åtgärder som kan underlätta i det dagliga arbetet.
  •  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utgår från bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. I socialförsäkringsbalken hänvisas det vidare till bestämmelserna i arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Försäkringskassan bedömer den sjukas arbetsförmåga (dag1-90).
  • Försäkringskassan gör en plan (dag1-90) tillsammans med den sjuka, arbetsgivaren och Jusek (om den anställda och tillika facklig medlemmen vill det) för vad som behövs för att den sjuka ska kunna arbeta igen.

Tveka inta att kontakta och rådgöra med Jusek, om du skulle bli sjukskriven en längre period.