Välkommen till nya jobbet, Maria Arnholm

Anna Rohlin Larsson

”Det är ju det som är det speciella med jämställdhetsfrågor. Att vi alla tycker att det är för taskigt som det är nu och att vi alla vill att det ska vara annorlunda, ändå händer det inte.”

 

Orden är Maria Arnholms, Sveriges nytillträdda jämställdhetsminister. Och visst är det konstigt att så lite händer inom jämställdhetsområdet om nu alla vill att det ska hända.

Förra veckan var jag på en konferens arrangerad av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen). Under konferensen fick ett flertal av alla de utredare som under årens lopp lämnat noga övervägda förslag på hur jämställdheten skulle kunna ökas inom olika områden presentera sina utredningar och dess resultat. Det finns massor av kunskap inom området och en mängd förslag som fortfarande inte realiserats. Varför, kan man fråga sig? Om vi nu alla vill åt samma håll.

Jämställdhet är en viktig fråga för Jusek. Vi ser dagligen att kvinnor och män inom Juseks medlemsgrupper tjänar olika mycket och att villkoren för att göra karriär ser mycket olika ut. Maria Arnholm listar löneskillnaderna mellan mans- respektive kvinnodominerade yrken som högsta prioritet. Det är bra. Men Maria, glöm inte bort löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom samma yrke. Du säger att de har minskat, och det stämmer. Men att de minskar är inte gott nog. Bland Juseks medlemmar motsvarade de oförklarade löneskillnaderna 4,2 procent år 2010. Sex år tidigare tjänade männen 5,2 procent mer än kvinnorna. Det var för mycket då, och det är fortfarande för mycket idag.

Visst går det framåt, men det går långsamt. Maria Arnholm har saker att göra. Massor. Politiken måste visa att jämställdhet är en prioriterad fråga. Därför var den avgående jämställdhetsministerns utspel i lördagens DN välkommet. Men fler skarpa förslag behövs. För att åstadkomma förändring behöver vi veta vart vi ska. Det krävs att någon pekar ut riktningen, och att någon förmår visa den andra delen av jämställdhetsfrågans särart, nämligen att den angår oss alla. Utmaningarna och förväntningarna är många och stora. Välkommen till nya jobbet, Maria!