Hantera arbetsrelaterad stress – en viktig fråga för arbetsgivare

Martin Edrenius

Endast 7 % tror att arbetsgivaren kan hantera arbetsrelaterad stress. I arbetsmiljötidningen” Du & Jobbet” visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar  att de anställdas tilltro till att arbetsgivaren har förmåga att lösa stressproblematiken endast är 7 %.  Detta är något förödande, då 75 % av de anställda anser att det är mycket viktigt att arbetsgivaren just klarar av att hjälpa sina medarbetare att hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning.

Vidare visade undersökningen att de anställdas tilltro till att arbetsgivaren har mycket hög kompetens att hantera såväl samarbetsproblem, som att få de anställda att känna att de kan påverka den egna arbetssituationen endast är 9 %.

I samma undersökning ger arbetsgivarna sin syn på saken. Arbetsgivarna hade betydligt högre tilltro till den egna förmågan att lösa samarbets- och stressproblem. Resultatet av arbetsgivarnas svar visar att 17 procent anser sig ha kompetens att hantera stress hos personalen och 30 procent att ta hand om samarbetsproblem.

Undersökningen var relativt omfattande. Länsförsäkringar intervjuade 2 100 arbetsgivare, med 1-10 anställda, och 2 100 arbetstagare i åldern 20-65 år. 

Vad gör Jusek? Tillsammans med Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Naturvetarna har Jusek; se tidigare blogginlägg, fyra Regionala Skyddsombud (RSO), som alla verkar för att i bästa samförstånd med arbetsgivaren se över arbetsmiljön i stort. Det innebär att utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet går RSO tillsammans med arbetsgivaren igenom såväl den fysiska, som psykosociala arbetsmiljön. Syftet är att uppmärksamma eventuella brister och ge förslag hur dessa kan åtgärdas, samt att utveckla ett aktivt arbetsmiljötänk, ur ett förebyggande perspektiv.

Samarbets- och stressproblem har visat sig vara vanligt förekommande bland våra medlemmar som är verksamma hos arbetsgivare med få anställda, vilket således bekräftas av Länsförsäkringars undersökning. Jusek vill medverka till att den psykosociala arbetsmiljön lyfts fram i samhällsdebatten. Vidare vill Jusek även verka för att vara ett stöd till såväl våra medlemmar som de arbetsgivare som är i behov av att utveckla ett aktivt arbetsmiljötänk. Tveka inte att kontakta Jusek eller någon av våra RSO.