Förtydliga rollerna för politiker och tjänstemän

Lena Emanuelsson

Det behövs en tydlighet i rollfördelningen mellan politiker- och tjänstemän i kommunal sektor. Det kan ske genom reglering av kommunallagen som nu håller på att ses över. Vi behöver också slå vakt om meritokratin. Det är skickligheten som ska avgöra vem som anställs, inom stat och kommun. En politiserad förvaltning innebär risker både för förtroendet och för kvaliteten i verksamheten. Det var några av slutsatserna från Juseks senaste samtal inom ramen för seminarieserien I medborgarnas tjänst som denna gång behandlade politiker- och tjänstemannarollen.

Att arbeta i medborgarnas tjänst innebär utmaningar. För Jusek är det viktigt att fortsätta ha fokus på tjänstemännens förutsättningar och villkor. Många av våra medlemmar kommer i kläm när rollerna är otydliga och det kan få stora konsekvenser för den enskilde. Situationer med en oklar parlamentarisk situation och regimskiften ställer särskilda krav på förvaltningen. Lite förvånande är att det finns väldigt lite forskning inom det här området.

Regelverket kan alltså förtydligas. Men visst räcker det inte med regler för att vardagen ska fungera smidigt. Det är viktigt att det finns tid och utrymme att diskutera rollfördelningen och dess konsekvenser på arbetsplatserna. Dialog behövs – vilket deltagarna vittnade om under minglet som följde efter samtalet.

Jag ser verkligen fram emot de kommande seminarierna och alla de möten som jag kommer få vara med om här på Jusek i samband med det!

Läs mer om semniarieserien i Medborgarnas tjänst och se inspelning från samtalen här: www.jusek.se/imedborgarnastjanst.