Ingen tjänar på utnyttjande av visstidsanställningar

Camilla Björkman

En tidsbegränsad anställning kan vara hur bra som helst. För många innebär en visstidsanställning möjligheten som öppnar dörren in på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd har förändrats. 2007 infördes begreppet allmän visstidsanställning vilket innebär att arbetsgivaren inte längre behöver motivera varför anställningen ska vara tillfällig. Visst kan det behövas. Men en mindre lyckad effekt av lagförändringen är att det nu är möjligt att stapla olika former av visstidsanställningar varandra. Då kan det dröja länge innan anställningen övergår till en tillsvidaranställning, om det över huvudtaget sker. Detta är tyvärr inte helt ovanligt idag.

Visserligen innebär inte heller en tillsvidaranställning att medarbetaren sitter säkert men samhället bygger fortfarande på den ”fasta” anställningen som norm. Det är till exempel svårt att ta ett bolån med en tillfällig anställning och många väljer att avvakta med att skaffa barn innan de upplever att de har fast jobb och bostad.

Visstidsanställningar har blivit vanligare i Sverige. Hur påverkar denna förändring arbetsmarknaden? För arbetsgivaren kan det på kort sikt finnas fördelar. Medarbetaren blir extra mån om att visa framfötterna och prestera för att få erbjudande om förlängning. Det kan också vara fler arbetsgivare som i oroliga tider vågar som tar steget att anställa.

Men det finns många nackdelar. Planeringen blir kortsiktig och det är svårt att som tillfälligt anställd involvera sig i verksamhetsutvecklingen. Det är svårt att hitta drivet för att planera nästa år om medarbetaren förmodligen inte kommer vara kvar. Om det är flera medarbetare med liknande arbetsuppgifter som har jobb för en begränsad period kan det också uppstår en konkurrenssituation kollegor emellan. Det kan leda till trist stämning istället för en arbetsmiljö med stöttande kollegor. Alla vet ju vad brist på stöd kan göra med stressnivå och motivation.

Många jobb i Sverige bygger idag på kunskap. Att bygga upp kompetens inom ett område tar tid. Tillfälligt anställda medarbetare är ständigt på väg. Om ett bättre och tryggare jobb blir aktuellt vill den visstidsanställde naturligtvis gärna avbryta den tillfälliga anställningen. När medarbetaren lämnar arbetsgivaren försvinner kunskapen med den. Alla tjänar på kontinuitet och trygghet.

EU-kommissionen påtalade för drygt två år sedan att Sveriges regler för visstidsanställningar inte uppfyller kraven i EU:s direktiv om visstidsarbete. För att komma till bukt med missbruket av staplandet av visstidsanställningar på varandra förordar Jusek att olika former av visstidsanställningar endast får kombineras under sammanlagt maximalt två år under en femårsperiod.

Nu får vi se hur politikerna hanterar problemet. Socialdemokraterna har lagt en motion om att en tillfällig anställning ska bli fast efter högst två år. Motionen behandlas i vår. Arbetsmarknadsministern verkar istället vara inne på att inte att ta bort möjligheten att stapla flera visstidsanställningar på varandra. Det skulle enligt henne hota jobben. Fortsättning följer i denna långdragna process.