De är ryggraden i svenska förvaltningen och arbetar på uppdrag av medborgarna

Louise Adelborg

Stora utmaningar väntar den offentliga sektorn. Kraven från medborgarna på offentlig service blir större. Samtidigt blir fler äldre och behöver vård, som också kostar. De stora pensionsavgångarna innebär att många nya medarbetare ska rekryteras och ny kompetens tillföras välfärdssektorn. Tidigare utfördes de flesta välfärdstjänsterna i kommunernas och landstingens egen regi men i dag upphandlas en betydande del av verksamheterna. Det ställer stora krav på kompetens bland medarbetarna. Koll på regelverket och kompetens för att göra en god affär är avgörande för att säkerställa effektivitet och rättssäkerhet. Det kräver fler jurister, ekonomer och samhällsvetare med kunskaper i upphandling, styrning och uppföljning.

Och då gäller det att arbetsgivarna kan ge sådana villkor att fler lockas till sektorn. Ökad rörlighet gör också att arbetsgivaren inte längre kan förlita sig på en kader av lojala medarbetare som ser en livslång karriär inom den offentliga sektorn som självklar.

Många medlemmar i Jusek arbetar med ledning och styrning eller som experter inom stat, kommun eller landsting. De är ryggraden i den svenska förvaltningen och arbetar på uppdrag från medborgarna. De ska bland annat se till att skattepengarna används väl, att det finns äldreomsorg, skola och sophämtning, skapa förutsättningar för vår välfärd och i förlängningen också för vår demokrati. Rättsprocesser, beslut om utbetalningar från försäkringskassan, skatteinbetalningar eller planering av förskoleplatser är sådant som berör oss alla. Det måste bli rätt.

För att locka unga, hungriga nyexaminerade till sektorn och för att behålla rätt kompetens behöver arbetsgivare inom offentlig sektor – som sällan konkurrerar med de fetaste lönekuverten – arbeta målmedvetet. Det behöver bli bättre villkor för att fler ska söka sig till offentlig verksamhet.

Nu sätter vi strålkastarljuset på offentlig sektor och Juseks medlemmar som jobbar i medborgarnas tjänst. Under februari arrangerar vi ett seminarium om behovet av kompetensförsörjning och karriärplanering inom den offentliga sektorn. Det är ett led i vår temaserie ”I medborgarnas tjänst”. Nyfiken?
Läs gärna mer