Sociala medier i akademikers tjänst

Peter Henriksson

Jag twittrar. Ja, jag försöker i alla fall. Väl inne i flödet är det inte alltid så lätt att hänga med…

I dessa tider när så många pratar om ”facket” i singular, ibland med det lite tillspetsade temat eller twitter-hashtaggen #facketäger eller för all del ibland rentav #facketsuger, känns det allt viktigare för oss ”i branschen” att på olika sätt, även via sociala medier, påminna om och belysa att det faktiskt finns olika fackliga organisationer, idéer och politik.

För mig som Jusek-företrädare, med avstamp i statlig sektor, känns det angeläget att påminna om vår fackliga verksamhetsidé; förutom konkurrenskraftiga och förmånliga kollektivavtal – liksom god enskild medlemsservice vid behov – handlar den om att så långt som möjligt skapa förutsättningar för varje enskild medlem att få ett eget inflytande över lön och övriga anställningsvillkor, över den egna kompetensutvecklingen samt över den egna arbetsmiljön och arbetslivet i stort. Alltså inte om fasta kollektiva lösningar som gäller utan undantag. Det är det individuella inflytandet vi vill öka genom lönesättande samtal som lönemodell, genom utrymme för enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtal samt genom dialog och samverkan som modell, metod och förhållningssätt etc.

Jag träffade förresten häromveckan ett gäng flitiga twittrare inom Saco. Vi utbytte erfarenheter av vårt mikrobloggande och pratade om möjligheter att på olika sätt hjälpas åt att föra ut gemensamma frågor och intressen kring akademikers arbetsmarknad.

Om vi twittrare inom Saco kan bli ännu bättre på att lyfta fram individens eller #akademikerns möjligheter på den fackliga kartan och på så sätt kanske utmana en del föreställningar kring innebörden av det så kallade ”fackliga löftet”, vore ju det kul!

Och jag? Mig hittar du på twitter på @peterhenriksso1. Jusek kan du följa på @jusek och @jusekstudent. Och andra Saco-twittrare hittar du t ex på: @benny_johansson, @Karin_Linder, @jenskoenberg, @anna_bergkvist, @LisaGemmel, @P_Karlsson för att bara nämna några… #någonnämndnågonglömd