Goda nyheter – det är sant

Josefin Claesson

De senaste dagarna har det kommit ett par intressanta rapporter på temat invandring, samhällstillhörighet och arbetsmarknad. Jag tänker först och främst på den undersökning som Svenskt Näringslivs nya tankesmedja Reforminstitutet presenterade på DN-debatt i söndags. Man har med hjälp av registerdata studerat hur bra det går för olika kommuner och kommit fram till att det inte finns ett kausalt samband mellan negativ ”mänsklig utveckling” och hög andel invandrare. En annan undersökning (också den utförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv av SCB) visar på hur komplex integrationsfrågan är. Även här har man använt registerbaserad statistik och kan bland annat konstatera att 7 av 10 nya jobb går till utrikesfödda. Jobb som annars troligen skulle ha stått vakanta.

Detta kanske inte förvånar dig om du är samhällspolitiskt insatt och har för vana att plöja rapporter. För några innebar det kanske en perspektivförskjutning. Oavsett vilket tycker jag att den viktigaste slutsatsen är att vi behöver fakta, underbyggnad och beprövad erfarenhet om vi ska lyckas lösa svåra problem. Beskriver vi problemet fel kommer vi inte hitta rätt lösning.

Vi behöver fakta. Vi behöver förstå problemets komplexitet. Vi behöver åtgärder som sätter individen i centrum.