Övertid gör tjänstemän sjuka

Martin Edrenius

Unionen har i sin senaste arbetsmiljöbarometer konstaterat att på fyra av tio arbetsplatser är arbetstiden orsaken till att anställda har blivit sjukskrivna.

För många tjänstemän har således arbetstiderna blivit en allt mer viktig fråga och arbetstiderna börjar upplevas som en hälsorisk. Rapporten visar att på fyra av fem arbetsplatser jobbar personalen regelbundet övertid. Ett annat anmärkningsvärt resultat är att på de största arbetsplatserna verkar det vara mer än regel än ett undantag att tjänstemännen regelbundet jobbar över.

Arbetstiderna ingår inte i det systematiska arbetsmiljöarbete, som arbetsgivaren är skyldig att genomföra, trots de hälsorisker som övertid medför. I Unionens barometer säger endast ett av fem arbetsmiljöombud (skyddsombud) att frågor som rör arbetstider finns med i detta arbete.

Unionen gör årligen en arbetsmiljöbarometer. I år har den besvarats av 2 305 arbetsmiljöombud (skyddsombud), vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 %.

Unionens arbetsmiljöbarometer bekräftar Juseks uppfattning, vilket även många medlemmar har belyst, att det är viktigt att se över arbetstiden och de konsekvenser, såväl fysiska som psykosociala, som övertid medför. Jusek anser att arbetstiden måste upp på arbetsgivarens arbetsmiljöagenda och bli en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här har arbetsgivaren en viktig roll – att vara förebild – genom att förebygga de hälsorisker som övertid medför.

Självklart ska medarbetaren kompetenseras för övertid. Läs mer om det i tidigare blogginlägg.