Skapa en Saltsjöbadsanda omkring jobb och a-kassa

Magnus Hedberg

En stor del av Sveriges framgångar under efterkrigstiden kan knytas till en liten tätort närmare två mil utanför Stockholm som ramas in av Baggensfjärden i öster och Erstaviken i söder. Den 20 december 1938 slöts det Saltsjöbadsavtal som kommit att symbolisera en samförståndsanda mellan i första hand arbetsmarknadens parter men i vidare mening även det politiska livet i stort.

75 år senare är utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden betydande. Behoven att förbättra framförallt de ungas arbetsmarknad är stort men efter sammanbrottet för jobbpakten ser det mörkt ut att få till stånd åtgärder som underlättar deras fotfäste på arbetsmarknaden. I denna situation med en hög arbetslöshet är den genomsnittliga ersättningen till arbetslösa den lägsta på tio år samtidigt som antalet individer med ersättning från a-kassan är historiskt lågt.

Jusek har presenterat lösningar. I diskussionen om framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera på förbättrad matchning. Lågkvalificerade jobb utförs många gånger av individer med högre utbildning. Det är ett slöseri med individers ambitioner och kompetens. Ordentliga satsningar krävs därför även mot den kvalificerade arbetsmarknaden. Det skulle frigöra en jobbkedja så att konkurrensen om lågkvalificerade arbeten minskar.

Vi behöver också reformera arbetslöshetsförsäkringen. Av alla svenskar som jobbar heltid får bara var tionde ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet från a-kassan. Nästan alla Juseks medlemmar slår i taket och måste teckna tilläggsförsäkringar. Jusek har därför föreslagit en politisk kompromiss omkring obligatorisk a-kassa och höjda tak.

Precis som i Saltsjöbaden för 75 år sedan är nu tid att göra upp om jobben och a-kassan. Det gäller för arbetsmarknadens parter att nå en samsyn kring jobben. Det gäller för de politiska partierna i Socialförsäkringsutredningen att komma överens om a-kassan. Arbetslösheten och den icke-fungerande försäkringen är växande samhällsproblem. För att klara utmaningarna måste prestige och ideologiska låsningar kastas överbord.