Karriärluncha dig till nya höjder

Camilla Björkman

Steget mellan studier och arbetsliv kan vara stort. Dessutom upplevs det ofta som ännu svårare än vad det är. De flesta nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får jobb efter examen. Ofta efter kort tid och med kvalificerade arbetsuppgifter.

Men många studenter oroar sig. En del går till och med runt med en klump i magen över hur det ska gå efter examen. Hur ska man hitta och få ett kvalificerat jobb? En förklaring till oron kan vara att studenter inte är tillräckligt medvetna om vad de kan. De vet heller inte hur arbetsmarknaden ser ut och vad de kan använda sina kunskaper och färdigheter till.

En av Juseks käpphästar är att högskolor och universitet måste bli bättre på att informera om arbetsmarknaden, att skapa kontaktytor med arbetslivet, att ge utrymme för praktiska inslag under studietiden och att inspirera till att starta eget. Att samverka med det omgivande samhället ingår i lärosätenas uppdrag.

Men Jusek som fackförbund kan också göra mycket för att studenterna ska komma närmare arbetslivet under studietiden. Jusek driver mentorskapsprojekt, ger karriärsamtal, anordnar studiebesök på arbetsplatser och mycket mer. En nyhet vi nu har lanserat är att du som student kan luncha med en alumn, det vill säga något som redan jobbar och som kan berätta hur det är i arbetslivet. Du kan ställa frågor om branschen och yrket och kanske få råd om uppsatsämne eller meriterande extrajobb.

Vill du som student krydda din lunch med karriärtips eller vill du som yrkesverksam dela med dig av dina erfarenheter? Börja med att registrera din profil här. Över 300 alumner runt om i landet har redan anmält sig.