Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare

Martin Edrenius

I senaste numret av Sveriges Ingenjörers medlemstidning Ingenjören nämns att i Sverige upplever cirka 30 procent att de har en hög stressnivå på jobbet.

22 procent av kvinnorna och 17 procent av männen uppger att de har haft besvär till följd av arbetet det senaste året enligt Arbetsmiljöverket. Bland tjänstemän är det främst stress eller psykiska påfrestningar, som orsakar besvären. Sett till hela EU är över 40 miljoner människor drabbade av arbetsrelaterad stress enligt SLIC (Committee of Senior Labour Inspectors).

I tidigare blogginlägg har jag tagit upp olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön, som är vanligt förekommande bland våra medlemmar. Hur kan vi förebygga stress och övertid på våra arbetsplatser? Just nu håller Arbetsmiljöverket på att ta fram nya föreskrifter inom psykosocial arbetsmiljö.

I april 2015 förväntas de nya bestämmelserna vara klara. Målet är att de ska skapa förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö, där det tas större hänsyn till organisatoriska, psykiska och sociala faktorer ute på arbetsplatserna. En viktig del i arbetet kring de nya föreskrifterna inom psykosocial arbetsmiljö är att det är partsgemensamt. I föreskriftsarbetet är sakkunniga inom Arbetsmiljöverket delaktiga liksom representanter inom Saco, TCO, LO, Svenskt Näringsliv och SKL.

Vad kan då vara anledning till att det psykosociala arbetsmiljöarbetet har släpat efter det fysiska? Artikeln i Ingenjören nämner att det ofta är lättare att peka ut att exempelvis slarv med personlig skyddsutrustning kan leda till dödsolyckor jämfört med vad en otydlig chef kombinerat med en hög arbetsbelastning kan innebära för den anställde.

Jusek välkomnar ett regelverk kring den psykosociala arbetsmiljön, som idag saknas. Om du har arbetsmiljöfrågor – tveka inte att kontakta Jusek eller något av våra Regionala Skyddsombud. Vi finns för dig.

Tags: