Fullmäktige visar vägen för hela Jusek

Louise Adelborg

Just nu pågår förberedelserna inför Juseks fullmäktige som äger rum den 14-15 maj 2013. Det är då vi beslutar om vilken inriktning Jusek ska ha för de kommande tre åren. Förutom att det är ett roligt, högtidligt och viktigt så är det även ett utmärkt tillfälle att samtala och utbyta erfarenheter med kollegor och studenter.

Fullmäktige innebär också en summering. Jag får tillfälle att se tillbaka på de senaste tre åren och kan konstatera att det har hänt mycket sedan förra fullmäktige 2010. Jusek har byggt ut verksamheten inom ramen för Juseks karriärstöd. Vårt coachningspaket för yrkesverksamma medlemmar erbjuds nu på sex orter. Ett särskilt coachningspaket har tagits fram för unga yrkesverksamma. Vi har producerat boken Boost – karriärboken för akademiker. Där kan du som snart ska ut i arbetslivet får tips och råd om allt från hur du hittar ditt drömjobb till att arbeta utomlands.

Jusek har också tagit fram ett nytt lönepolitiskt program där tyngdpunkten ligger på att lönen ska vara individuell och differentierad. Vi har för första gången tagit fram ett arbetslivspolitiskt program som fullmäktige 2013 ska ta ställning till. Även ett rättspolitiskt program har tagits fram. Projektet ”I medborgarnas tjänst” är sjösatt med en serie debatter om de utmaningar som offentlig sektor står inför. Vårt arbete med att lyfta invandrarakademikers kompetens har uppmärksammats och vårt stora mentorskapsprojekt för invandrade akademiker har rönt uppskattning. Vi har förhandlat fram nya kollektivavtal och hjälpt medlemmar som har kommit i konflikt med sin arbetsgivare.

Under perioden har också medlemstillströmningen varit god. Vi har vuxit och enligt de undersökningar vi har gjort i samarbete med Handelshögskolan vid Aarhus universitet, är medlemmarna nöjda med förbundet.

Nu riktar vi blicken mot framtiden. Fullmäktige ska bland annat fatta beslut om Juseks Färdplan 2020. Vi har spänt bågen och siktar längre in i framtiden. Vi ska bli det största akademikerförbundet och Juseks medlemmar ska bli än mer nöjda med oss som förbund. Det är ett hårt arbete som väntar men också många roliga utmaningar.