Stabil löneutveckling för Juseks nyexaminerade

Magnus Hedberg

Så var det dags för årets revidering av ingångslönevägledningarna för Juseks medlemsgrupper. Även om vi avstår från att sända ut vit rök från skorstenen på Nybrogatan 30 vet vi att intresset för tilldragelsen är stort för den som står i begrepp att förhandla lönen på första arbetet. Syftet är därför att ge individer som just tagit sin examen en idé om hur det egna värdet på arbetsmarknaden ser ut.

Källorna är precis som tidigare två. För det första den löneenkät som besvarats av mer än 30 000 av förbundets medlemmar. För det andra den arbetsmarknadsundersökning som riktas till samtliga individer som tagit examen inom Juseks utbildningsområden det gångna året. Genom att utgå från vad de nyexaminerade faktiskt har fått för lön i plånboken under 2012 borgar vi för kvalitet. Dessa siffror har sedan försetts med beräknade löneökningar för innevarande år och avrundats till närmaste femhundralapp.

Vilket är då resultatet undrar den nyfikne? Inte några dramatiska förändringar jämfört med föregående år men lönerna tycks genomsnittligt ha ökat med ett par hundralappar. Redan detta framstår som ett styrkebesked. Som bekant är arbetsmarknaden som helhet fortfarande relativt präglad av mörka moln men för Juseks medlemsgrupper ser prognosen fortsatt ljus ut. Den diskussion som från och till dyker upp i samhällsdebatten om sänkta ingångslöner för unga ser vi inget av. Parat med detta är arbetslösheten fortsatt mycket låg.

Slutsatsen är lovande. Att utbilda sig till jurist, ekonom, personalvetare, systemvetare eller samhällsvetare är inte enbart intressant och stimulerande utan även en god affär. Allra sist en nödvändig påminnelse om att vägledningen är just en vägledning. Våra medlemmar förhandlar individuellt på basis av egna kvalifikationer och givetvis spelar omvärldsfaktorer såsom bransch och ort roll. Siffrorna används därför bäst som referens att utgå ifrån när den enskilde lägger till eller drar ifrån beroende på individuella förutsättningar och omvärldsläget.

Ta del av hela vägledningen på: http://www.jusek.se/Lon/Ingangsloner-for-nyexaminerade/.