Så kan fler jobba precis så länge de vill

Anna Rohlin Larsson

Pensionsåldern föreslås höjas från dagens 65 år till 66 år 2019. Klokt anser vissa, vansinne menar andra. Inte oväntat går skiljelinjen mellan de som till vardags klagar över gamnacken framför datorn och de som istället har arbetsuppgifter som nöter mer på kroppen än så.

En höjd riktålder kräver naturligtvis en god arbetsmiljö. Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons uttalande om att vissa arbeten kräver att man tar eget ansvar och håller sig i fysisk form har skapat rabalder. Kritikerna menar att ministerns groda visar på okunskap om hur svenskt arbetsliv ser ut. Och nog kan man ifrågasätta om det är de enskilda individerna som har ansvar för att hålla ett helt arbetsliv, eller om det är villkoren på arbetsplatsen som ska anpassas. Arbetsmiljöproblem finns även hos akademiker, inte som fysiskt ansträngande tunga lyft, men väl så i form av stress och utmattning. Vikten av ett hållbart arbetsliv, både för tjänstemän och arbetare, är således central när en höjning av pensionsåldern diskuteras.

Därför är det spännande att läsa  i dagens vårproposition om regeringens ambition om att underlätta karriärbyten mitt i arbetslivet. Att byta bana är troligen ett mer fruktbart sätt att ta ansvar för sitt eget arbetsliv än att hänga på gymmet. Förutsatt att arbetsgivarna förmår att se förbi ålder kan en omstart bli fruktbar både för dem och för medarbetaren. Att få in nya perspektiv i verksamheten torde vara välkommet. Och att den nyanställde dessutom kombinerar erfarenhet med nytändning borde få varje chef att hoppa högt av glädje. För den enskilde individen innebär ett karriärbyte en chans till både ett hållbart och ett stimulerande arbetsliv – och naturligtvis också möjligheten att jobba längre. Något som alltså stämmer väl överens med pensionsåldersutredningens slutsats om att fler behöver vara yrkesverksamma längre.

Värt att komma ihåg är att det är du själv som bestämmer när du vill gå i pension. Givetvis inom vissa ramar. Men pensionåldersutredningens förslag om en höjning av pensionsåldern förändrar egentligen ingenting i sak. Du kan fortfarande gå i pension vid 65. Till syvende och sist är denna utgångspunkt riktig för att ge så goda individuella valmöjligheter som möjligt när det handlar om något så viktigt som ens pension.