Ett akademikerförbund med röst i samhällsdebatten

Magnus Hedberg

För på dagen en vecka sedan blev det klart att jag tillträder som ny vd för Jusek den 1 oktober. Det ska förstås bli enormt stimulerande och låt gärna denna bloggpost bli ett sätt att tacka alla som bidragit med gratulationer och lyckönskningar. Utöver medlemsrekrytering och ökad service till medlemmarna är den främsta utmaningen att ytterligare vässa Juseks opinionsbildning och ta större plats i samhällsdebatten.

Jusek ska synas och höras tydligt på arbetsmarknads- och utbildningsområdet och i frågor som rör pensioner och sociala försäkringar. De senaste månaderna har vi exempelvis tagit ställning för en a-kassa som fungerar i enlighet med inkomstbortfallsprincipen och omfattar många fler än idag. Dessutom arbetar vi aktivt för en Arbetsförmedling som jobbar i konkurrens med andra aktörer och även vänder sig till akademiker. Vi driver sedan tidigare på för att införa den danska möjligheten till studentmedarbetare också i Sverige.

För oss är lönebildningsfrågor helt centrala. Målet med Juseks lönepolitik är att ge den enskilde medlemmen verktyg för att påverka sin lön och sina villkor. Därför deltar vi på olika sätt i debatten om kompetensförsörjning och konkurrenskraftiga löner.

På rättsområdet finns en palett av angelägna områden för ett akademikerförbund som Jusek med representation i hela rättskedjan. En högaktuell fråga är att svensk polis behöver en ökad injektion av civila utredare för att prestera bättre resultat.

Jusek uppmärksammar särskilt möjligheten att göra karriär på lika villkor. Det handlar till exempel om jämställdhetsfrågor i arbetslivet och läget för invandrade akademiker. Vi har på olika sätt dragit en lans för den Jusekmodell som blivit en förebild när det gäller att använda invandrarakademikers kompetens.

För närvarande pågår ett projekt där vi synliggör det faktum att Juseks medlemmar många gånger utgör ryggraden i den offentliga förvaltningen. Vi har sjösatt en kvalificerad seminarieserie med namnet ”I medborgarnas tjänst”. Ett av många angelägna reformområden handlar om en bättre fungerande offentlig upphandling på den marknad som i runda slängar omsätter 860 miljarder kronor årligen.

Det är några nedslag i frågor där Jusek driver aktuell opinionsbildning och påverkansarbete. Den goda nyheten är att av de som känner till Jusek så är vi en aktör med mycket hög trovärdighet. Den dåliga nyheten är att alltför få känner till oss. Därmed formulerades också utmaningen inför framtiden.