Genombrott för akademiker i tjänstesektorn

Magnus Hedberg

15 april 2013 är ett datum att minnas. Lite i det tysta har nämligen ett genombrott ägt rum i den pågående avtalsrörelsen. Det hela rör inte mindre än 130 000 akademiker inom den expansiva tjänstesektorn. Många av jobben finns i de olika tjänstebranscher som växer till. Med till visshet gränsande sannolikhet lär dessutom framtidsjobben i dessa företag i allt högre grad besättas av akademiker.

Jusek har tillsammans med övriga akademikerförbund inom Saco-P tecknat avtal med arbetsgivarna i Almega. Kanske tycks dramatiken begränsad men det är första gången som samtliga förbund på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan omfattas.

Vad avser lönenivåerna så är de i linje med utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. Avtalen innehåller ökningar på 6,8 procent under en treårsperiod vilket motsvarar det märke som satts av industrins parter. Därutöver kan räknas in en sjätte månad med föräldralön som naturligtvis är värdefull för många anställda.

Det banbrytande med avtalet är den offensiva ansatsen att på allvar fundera över och forma framtidens kollektivavtal. Arbetet ska ske långsiktigt och gemensamt mellan parterna. Utgångspunkterna andas Juseks lönepolitik lång väg. Flexibla avtal med en väl fungerande lokal lönebildning. Lön ska sättas utifrån företagets förutsättningar och medarbetarens prestationer. Stora möjligheter för medarbetarna att själva påverka sin arbetssituation. Grunden är relationen mellan medarbetaren och närmaste chef.

Möjligheterna att lyckas i utvecklings- och moderniseringsarbetet framstår som riktigt goda. Främst eftersom avtalet är treårigt och därmed långsiktigt. Men också för att det råder samsyn om att framtidens kollektivavtal måste byggas utifrån individens behov snarare än mer kollektivistiska ansatser.

Vad handlar det då om för områden som behöver penetreras? Utöver lönebildning är en avgörande fråga för många akademiker det gränslösa arbetet. Vi behöver ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom hela karriären. Då krävs arbetsformer som aktivt stimulerar till detta. I slutändan handlar det om moderna och flexibla kollektivavtal som ger medarbetaren möjlighet att träffa överenskommelser med arbetsgivaren utifrån egna behov.