Så vill vi förändra Arbetsförmedlingen

Louise Adelborg

En arbetslös akademiker behöver möta en arbetsförmedlare som kan akademikers arbetsmarknad. Självklart kan tyckas, men ack så svårt att få till i praktiken. Men någonting håller på att hända. Flera partier omprövar sin arbetsmarknadspolitik. Allt fler pratar om att förändra arbetsförmedlingens roll. I det här läget öppnas en dörr för Jusek att få igenom våra förslag på en förändrad arbetsmarknadspolitik.

Vi kommer i kontakt med många nyexaminerade akademiker. De vittnar om att de inte får det stöd och den hjälp de behöver från Arbetsförmedlingen. De tillhör inte gruppen som ”står längst” ifrån arbetsmarknaden. Och då är de tydligen diskvalificerade att få hjälp som skulle underlätta deras möjligheter till ett kvalificerat jobb.

Vi lanserar därför tillsammans med Almega fyra förslag för en effektivare förmedlingsverksamhet:

  • Arbetsförmedlingens uppdrag ses över och renodlas. Myndighetens uppdrag är alltför brett och omfattar dessutom individer med mycket olika förutsättningar.
  • Den arbetsförmedlande verksamheten konkurrensutsätts och läggs ut på flera olika aktörer. Genom en sådan reformering kan kvaliteten i insatserna förbättras. Samtidigt skulle de många kompetenta enskilda arbetsförmedlarna få en bredare arbetsmarknad .
  • Olika aktörerna ges mandat och redskap att nischa sig mot olika branscher och grupper. Det skulle förbättra matchningen mellan den arbetssökande och företagen
  • Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter arbetar fram en modell för den framtida förmedlingsverksamheten.

Det här är en mycket viktig fråga för oss. Därför arrangerar Jusek 7 maj ett seminarium om en förändrad Arbetsförmedling. Vi vill då ha svar från Socialdemokraterna och Moderaterna om hur de ser på en framtida professionell förmedlingsverksamhet. För det är hög tid att ändra förmedlingsverksamheten och börja se till individen, inte till grupper av arbetssökande. Det är dags att ta Arbetsförmedlingen in i 2010-talet!