Tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå är modellen

Lena Emanuelsson

Jusek har valt tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå som strategi för en framgångsrik lönebildning som gynnar våra medlemmar inom offentlig sektor. Sedan 2001 har Jusek inom statlig sektor genom Saco-S haft ett avtal utan angiven löneökningsnivå. Numera gäller avtalet tillsvidare. Även förhandlingsorganisationen på kommunal sektor – AkademikerAlliansen – där Jusek är ett av medlemsförbunden, tecknade ett sådant avtal 2001. Avtal som gäller tills vidare gör det mycket lättare att arbeta långsiktigt med lönepolitiken, korta avtalsperioder med återkommande centrala förhandlingar ger en ryckighet som gör att det är svårt att hinna utveckla partsarbetet. Tillsvidareavtalet är ett ”vinna-vinna” koncept för medarbetare och arbetsgivare. 

Vi vet att våra medlemmar tjänar på avtal utan angiven löneökningsnivå där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Då ökar nämligen medarbetarens möjlighet att själv påverka lönen. Genom att bidra till verksamhetens måluppfyllelse och utveckling får medarbetaren en bra löneutveckling. Här finns Juseks lönestatistik som stöd för medlemmarna.

Men det finns utmaningar. En är att få lönemodellen att fungera riktigt bra lokalt. Det krävs stora insatser från arbetsgivaren att verkligen ta vara på avtalets möjligheter att arbeta långsiktigt med lönebildningsfrågorna, inte minst att utbilda chefer i hur man genomför bra lönesamtal med medarbetarna.

Jusek är det största förbundet såväl i Saco-S inom statlig sektor som inom AkademikerAlliansen. Genom att låta avtalet löpa tillsvidare har vi fått förutsättningar för ett helt nytt samtalsklimat och större möjligheter att lägga ner arbete på avtalets praktiska tillämpning. Vi är övertygade om att de avtalskonstruktioner som gäller för akademiker inom offentlig sektor är en viktig förutsättning för en väl fungerande lokal lönebildning.