Jusek välkomnar studentmedarbetare

Anna Rohlin Larsson

Facken sätter stopp för systemet med studentmedarbetare, skriver Carl Göransson, Moderata Studenter, på SvD Brännpunkt. Bra att Göransson lyfter en viktig fråga. Men faktakollen är tyvärr under all kritik. Jusek välkomnar studentmedarbetare och har arbetat med frågan under en längre tid.

Studentmedarbetare har funnits i Danmark sedan 1940-talet. Systemet innebär att studenter på teoretiska utbildningar anställs för att jobba 10-15 timmar i veckan hos företag i den bransch de utbildar sig inom.

Erfarenheterna från Danmark är goda. Studenterna får en direkt koppling mellan sina studier och hur kunskaperna kan tillämpas i arbetslivet. De får också värdefulla kontakter för sitt framtida arbetsliv. Det danska exemplet visar att de studenter som fått möjlighet till en sådan anställning har klarat av sina studier på kortare tid än vad deras studiekamrater har.  Dessa studenter får också en högre lön när de är klara med sina studier.

Jusek har länge arbetet med frågan. Vi ser det som en utmärkt led i att underlätta klivet från studier till arbetsliv. Jusek ingår i Saco-S, förhandlingskartell för akademiker i staten, som också arbetar för att staten ska gå före och införa studentmedarbetarskap på bred front. Vi för också diskussioner med arbetsgivarna inom Almega.

Det finns dock några frågor som vi parter måste komma överens om för att studentmedarbetarskap ska få ökat genomslag och för att de ska användas på rätt sätt:

• Det krävs att arbetsuppgifterna är kvalificerade och har koppling till pågående studier.

• Arbetstiden måste vara flexibel så att jobbet inte riskerar att inkräkta på studierna.

• Lönen ska vara individuell, differentierad samt sättas i proportion till arbetsuppgifterna och lönestrukturen på arbetsplatsen.

Det Carl Göransson efterfrågar pågår redan.

Related Posts