Älskade, hatade Almedalsvecka

Magnus Hedberg

Få kan ha undgått att årets stora beslutsfattar- och opinionsbildarevent står för dörren. Den senaste tioårsperioden har Almedalsveckan växt närmast exponentiellt i storlek. Vi som på olika sätt deltar i tumultet hyser gissningsvis en högst personlig blandning av lust och plikt.

Centralt är förstås att Almedalsveckan används på rätt sätt. Få tillfällen är så illa valda för den som önskar prångla ut sitt budskap i den knivskarpa konkurrensen om uppmärksamhet. Samtidigt är möjligheterna till kontaktskapande exceptionellt goda. Och utan tvekan arrangeras några av årets mest spännande seminarier denna julivecka på semesterön i Östersjön.

Själv ser jag mest fram emot att presentera Juseks politik för kompetensförsörjning i Sveriges kommuner. Bakgrunden är att våra 290 kommuner står inför rejäla utmaningar omkring sådant som demografi och skatteunderlag. Kommunernas uppdrag är komplext och tjänstemännen som jobbar i medborgarnas tjänst centrala. För att rekrytera och behålla kvalificerad kompetens måste varje enskild kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Hur ska kompetensförsörjningen säkras och vad behöver göras för att kommunerna i framtiden ska klara utmaningarna? För att besvara dessa och anslutande frågor har vi samlat en kvalificerad panel.

Under Almedalsveckan är Juseks bidrag annars att fokusera på kollektivavtalets betydelse i vår monter och vid ett seminarium i ämnet. Vi vet att i PR-branschen saknar så mycket som 9 av 10 byråer kollektivavtal. Detta får konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare. Jusek kommer dessutom att – genom studerandesektionen – belysa det viktiga men svåra klivet mellan studier och arbetsliv. Slutligen arrangerar Jusektidningen ett seminarium om vad som är viktigast vid anställning; kontakter eller meriter.

Se till att rita in nedanstående datum och tider i almanackan. Alla seminarier äger rum i kårhuset Rindi alldeles invid Almedalsparken. Med förhoppningen – och förvissningen – att vi ses i Almedalen!

  • Måndag 1 juli kl. 14.30-15.30 stora Salen (Kompetensförsörjning)
  • Tisdag 2 juli kl. 10.00-11.00 lilla Salen (Klivet mellan studier och arbetsliv)
  • Tisdag 2 juli kl. 14.30-15.30 stora Salen (Boosta kollektivavtalet)
  • Onsdag 3 juli kl. 11.30-12.30 lilla Salen (Meriter vs nätverk)