Så kan invandringen bli ännu lönsammare

Magnus Hedberg

I spåren av avslöjandena om den bedrövliga sajten Avpixlat känns det angeläget att påminna om den unika rapport som klär av främlingsfientlig retorik. OECD har analyserat invandringens ekonomiska effekter i 27 länder under perioden 2007-2009. Slutsatsen – som dessvärre inte fick vidare fäste i den svenska offentliga debatten – är entydig. Invandring har en positiv effekt på de studerade ländernas ekonomier. För samtliga undersökta länder hamnar den samhällsekonomiska vinsten i genomsnitt på 3 000 euro per år och hushåll. I Sverige handlar det om cirka 100 euro i överskott.

OECD slår samtidigt fast att Sverige, med relativt sett många nyanlända, kan generera betydande vinster på att minska arbetslösheten bland utrikesfödda. Detta har länge varit ett av Juseks fokusområden. Vi vet att många invandrade akademiker har svårt att få jobb i nivå med sin utbildning. Vi vet också att de som får jobb många gånger har lägre löner än sina svenskfödda kollegor.

Riktade och intensiva insatser till invandrade akademiker ger tydligt ökade chanser att få jobb i nivå med utbildningen. Erfarenhetsmässigt halveras antalet arbetslösa efter slutförda insatser. Jusek har redan för två år sedan räknat på vad samhället skulle tjäna på att låta fler invandrade akademiker få del av riktade och intensiva insatser.

Och det är en god affär – inte enbart mänskligt, utan även ekonomiskt. Redan efter ett och ett halvt år blir satsningar på kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker ekonomiskt lönsamma för samhället. Vårt räkneexempel visar att om 100 personer får sådana insatser blir den samhällsekonomiska vinsten närmare 15 miljoner kronor om året.

Jusekmodellen innehåller  beprövade, billiga och effektiva vägar till kvalificerade jobb för invandrade akademiker. Det är hög tid för beslutsfattare att inspireras av denna fullt ut. OECD:s rapport visar det ekonomiskt oansvariga i att vänta.